Mijnbouwlocatie en nieuwe leiding bij Nieuwehorne klaar voor gaswinning

Vermilion Energy heeft vorig jaar een gastransportleiding aangelegd om de bestaande mijnbouwlocatie aan de Vogelweide bij Nieuwehorne te verbinden met de bestaande leiding bij de Tjongervallei. Daarnaast is de locatie gereedgemaakt voor productie; de gaswinning is gisteren gestart. De laatste werkzaamheden in het veld verwachten we in het voorjaar uit te voeren.

Nieuwe gastransportleiding

De nieuwe leiding is ongeveer 2,8 km lang en loopt onder en door verschillende stukken land van organisaties en particulieren. De leiding is aangelegd van eind augustus tot half november 2022. De allerlaatste afwerking in het veld, zoals de laatste stukken land inzaaien, wordt in verband met de weersomstandigheden in het voorjaar gedaan. Daarna ziet het landschap er weer hetzelfde uit als vóór de werkzaamheden.

Mijnbouwlocatie gereed voor gaswinning

Op de locatie zijn eind vorig jaar productiefaciliteiten neergezet en zonnepanelen geplaatst, waarvan de opgewekte elektriciteit is bestemd voor de locatie. De gasproductie is afgelopen woensdag, 18 januari, opgestart. Het geproduceerde aardgas gaat vanaf de locatie door de pijpleiding naar het gasbehandelingsstation van Vermilion in Garijp. Vervolgens wordt het aardgas aan de Gasunie geleverd die het gas verder transporteert naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Bodemdalingsmetingen uitgevoerd in de omgeving van Nieuwehorne

Bij gaswinning treedt geleidelijk diepe bodemdaling op, maar meestal niet meer dan een paar centimeter over de duur van tientallen jaren en zeer gelijkmatig over een grote oppervlakte. Dit heeft geen effect op gebouwen. Vermilion heeft  bodemdalingsmetingen laten uitvoeren in de omgeving van het Nieuwehorne gasveld; deze metingen worden regelmatig herhaald, volgens een door Staatstoezicht op de Mijnen goedgekeurd meetplan. Zo wordt de bodemdaling bij gaswinning gemonitord.

Bodemdalingsgegevens worden vastgelegd en kunt u vinden op de website van TNO.