Veelgestelde Vragen

Energievoorziening in Nederland

De energietransitie (de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De energiesector is volop in beweging. Wij zitten daar als Nederlandse aardgasproducent dus middenin. Tijdens de overgang naar duurzame energie kunnen we alleen nog niet zonder aardgas. Aardgas maakt de energietransitie haalbaar én betaalbaar.

Meer weten?

9 op 10 woningen afhankelijk van aardgas

Er is nog lang niet genoeg duurzame energie om aardgas te vervangen. Op dit moment heeft meer dan 90% van alle Nederlandse woningen nog aardgas nodig voor een warm huis of een hete douche. Ook bedrijven kunnen nog niet zonder aardgas. Voor de totale energievoorziening van Nederland – dus ook elektriciteit – zijn we voor 44% afhankelijk van aardgas. En dat percentage stijgt nu zelfs. We gebruiken namelijk steeds minder steenkool om stroom op te wekken. Daarom gebruiken we in Nederland meer aardgas om elektriciteit op te wekken.

Meer weten?

We produceren op dit moment niet genoeg gas voor ons eigen gebruik. Daarom importeren we een deel dat we nodig hebben uit andere landen. Toch heeft de Rijksoverheid drie redenen om ook zelf in Nederland aardgas te blijven produceren.

  • Aardgas uit het buitenland veroorzaakt 30% meer CO2-uitstoot.
  • De Nederlandse overheid wil niet dat we helemaal van het buitenland afhankelijk zijn voor onze energievoorziening.
  • Gasproductie uit kleine velden levert miljarden euro’s op aan gasbaten. Dit geld gaat naar de schatkist en komt zo via de algemene middelen terecht in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs.
Meer weten?

Gasproductie zorgt voor energiezekerheid en werkgelegenheid. Bovendien zorgt het voor inkomsten voor Nederland. De inkomsten komen onder andere uit belasting en het staatswinstaandeel. Daarnaast is de Nederlandse Staat via Energie Beheer Nederland (EBN) mededeelnemer in de meeste van onze activiteiten. De overheid ontvangt via onze projecten aardgasbaten die rechtstreeks doorstromen naar de schatkist. Al deze gasbaten komen heel Nederland ten goede. Uiteindelijk gaat ongeveer 70% van de gasinkomsten naar de staat.

Nee. Gasproductie uit kleine velden is de komende jaren nog nodig, maar neemt al jaren af in volume. De hoeveelheid aardgas die we produceren uit kleine gasvelden, zal ook de komende jaren langzaam verder dalen.

Meer weten?