Veelgestelde Vragen

Omgeving & Milieu

Een aantal weken voordat wij ergens aan de slag gaan, ontvangt u als omwonende een persoonlijk informatiepakket met alle details van het project. Daarin staan ook gegevens van onze omgevingsmanager. Zo heeft u als omwonende altijd een persoonlijk aanspreekpunt. Vermilion werkt volgens algemene richtlijnen voor de sector. Op deze manier betrekken we de omgeving zorgvuldig bij activiteiten. De richtlijnen staan in de ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’. De gedragscode hebben we samen opgesteld met andere leden van branchevereniging NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).

Meer weten?

Ja. Bij Vermilion gaat veiligheid boven alles. In alles wat we doen, beschermen we de veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk. Dit geldt voor onze werknemers en de directe omgeving waarin wij werken. In elke functie zijn we ons bewust van mogelijke gevaren en risico’s. Bovendien houden we rekening met het milieu. Al onze werknemers worden regelmatig getraind op het gebied van veiligheid. Zodra medewerkers op een van onze locaties komen, moeten ze veiligheidskleding dragen. Om de veiligheid te waarborgen, heeft Vermilion een verplicht intern programma. Deze trainingen zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer weten?

Wij houden bij onze activiteiten zoveel mogelijk rekening met de natuur. Om dat te waarborgen, hebben we contact met natuurorganisaties. Bovendien werken we tijdens grote werkzaamheden samen met ecologen.

Wij vinden het belangrijk dat we iets extra’s doen voor de omgeving waarin we actief zijn. Dit doen we met verschillende initiatieven.

Nee. Aardgas zit op meer dan twee kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag. Bijvoorbeeld in zandsteen- of kalksteen. Het gasveld wordt bedekt door een enorme laag met niet-doorlatend gesteente. Dit is bijvoorbeeld kleisteen, anhydriet of steenzout. Grond- en drinkwater bevinden zich veel dichter bij het aardoppervlak. Dat water zit op een diepte tussen de tien en driehonderd meter. Het gasveld zit dus niet alleen veel dieper in de diepe ondergrond, het is ook nog strikt gescheiden door meerdere lagen ondoordringbaar gesteente.