Twee boringen vanaf de Wapse locatie afgerond

Vermilion Energy is eind 2022 begonnen met de boring van de eerste put naar de LDS gasvelden vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Wapse aan de Noordenveldweg. Eind januari 2023 is de boring van de tweede put afgerond en begin februari is het materieel weer afgevoerd. Het transport heeft een kleine twee weken geduurd.

Begin/half maart worden er werkzaamheden op de Wapse locatie uitgevoerd, waarvan een gedeelte van de werkzaamheden niet kan worden onderbroken. Daarom kunnen deze dag en nacht plaatsvinden en is de locatie in de avond en nacht verlicht. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week. Hiervan kunnen bewoners overlast ervaren.

Aardgas testen

Na de werkzaamheden in maart, wordt het aardgas getest en het volume onderzocht. Het testen gebeurt in de bestaande leidingen waarmee we voorkomen dat er afgefakkeld moet worden. We verwachten in april de productie te kunnen opstarten.

Bodemdalingsmetingen uitgevoerd

Bij gaswinning treedt geleidelijk diepe bodemdaling op, maar meestal niet meer dan een paar centimeter over de duur van tientallen jaren en zeer gelijkmatig over een grote oppervlakte. Dit heeft geen effect op gebouwen. Vermilion heeft bodemdalingsmetingen laten uitvoeren in de omgeving van de LDS gasvelden; deze metingen worden regelmatig herhaald, volgens een, door Staatstoezicht op de Mijnen, goedgekeurd meetplan.

Uitbreiding KNMI-meetnet

KNMI meet met behulp van een uitgebreid meetnetwerk alle seismische activiteit in Nederland. In het gebied waar we al gaswinnen, zijn er verscheidene versnellingsmeters en seismische stations geplaatst. Voordat we de productie opstarten, plaatsen we nog 2 versnellingsmeters in de omgeving Wapse om het bestaande KNMI-meetnet uit te breiden met de LDS gasvelden. Versnellingsmeters meten de grondbeweging aan het oppervlak en seismische stations zitten tot 200 meter diep en ‘luisteren’ met geofoons naar bevingen. Deze zijn allemaal opgenomen in het KNMI-netwerk en het KNMI beheert alle data zonder tussenkomst van Vermilion. Iedereen kan live volgen wat er in de ondergrond gebeurt.