Aandacht voor de lokale omgeving

Vorig jaar zijn er weer mooie initiatieven gesteund in de omgeving waar Vermilion actief is. Zo hebben sportclubs, dorpshuizen en andere verenigingen een bijdrage ontvangen van Vermilion om lokale verduurzamingsprojecten uit te kunnen voeren, wordt de biodiversiteit op ons bedrijventerrein in Kootstertille continu verbeterd en zijn er veel vrijwilligersuren door onze medewerkers ingezet.

Ondersteuning lokale verduurzamingsprojecten

Vermilion heeft een Omgevingsfonds om lokale verduurzamingsprojecten te helpen versnellen. In 2022 zijn er 15 lokale projecten uitgevoerd waar Vermilion aan heeft bijgedragen. Zo kan de voetbalvereniging Eastermar de oude verlichting bij hun velden vervangen met LED verlichting en kan het dorpshuis in Wilhelminaoord verder verduurzamen met zonnepanelen en isolatie. Zo helpt Vermilion de lokale energietransitie vooruit.

Verbetering biodiversiteit bedrijventerrein Kootstertille

Sinds 2021 is Vermilion betrokken bij het project ‘Samen investeren in biodiversiteit’ van de stichting Ynnatura. Het doel is om de verscheidenheid aan planten en dieren te verbeteren op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch.  Bij dit initiatief zijn negen bedrijven en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen betrokken. Er zijn o.a. wildcamera’s geplaatst, welke sinds eind 2021 mooie resultaten heeft opgeleverd van verschillende dieren die voorkomen, zoals reeën, steenmarters, vossen, ganzen, een otter en nog veel meer.  Daarnaast worden er regelmatig inspecties gedaan om de ecologie te monitoren.

Onze maatschappelijke partner

Stichting Present is nu al 3 jaar de maatschappelijke partner van Vermilion in Nederland. Zij richten zich op mensen die leven in eenzaamheid, armoede of met een slechte gezondheid. In 2022 zijn er meer dan 150 vrijwilligersuren besteed door onze medewerkers aan verschillende projecten:

  • Meerdere tuinklussen in de gemeenten Smallingerland en De Fryske Marren
  • Bewoners van een zorginstelling in Harlingen begeleid door de Apenheul
  • Boodschappen doen en langs gezinnen brengen in de gemeenten Harlingen en Smallingerland.
  • Kerstpakketten samenstellen voor gezinnen uit de gemeenten Harlingen en Smallingerland. In Harlingen werd een koffiemoment georganiseerd voor deze gezinnen.

Verschillende lokale initiatieven

Vermilion heeft verschillende initiatieven voor de omgeving waar we actief zijn. Verenigingen en stichtingen worden aangemoedigd om de samenwerking met Vermilion op te zoeken. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons via omgevingsfonds@vermilionenergy.com of 0517 – 493 333.