Boazum – Grou

Werkzaamheden pijpleiding tussen Boazum en Grou

Voor de kerst 2023 zijn de activiteiten aan de bestaande leiding uitgevoerd en getest. De afwerking van de bovengrond voeren we, afhankelijk van de weersomstandigheden, verder in 2024 uit. Het grootste deel is dus klaar, maar dit betekent dat er in het landschap nog wel activiteiten te zien kunnen zijn van de afwerking. 

Vermilion voert inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan de ondergrondse pijpleiding tussen de locatie aan de Hegedyk bij Boazum en de locatie aan de Leechlân bij Grou. De pijpleiding, die op dit moment buiten gebruik is, wordt in 2024 weer in gebruik genomen.

 

Werkzaamheden aan pijpleiding
De pijpleiding tussen Boazum en Grou is op dit moment buiten gebruik. In 2024 wordt de leiding weer in gebruik genomen. Voorafgaand daaraan hebben wij diverse controles uitgevoerd. Nu gaan wij op meerdere plekken, in het leidingtraject van 16 km lang, verschillende inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Werkzaamheden met zo min mogelijk overlast
De werkzaamheden aan de pijpleiding tussen Boazum en Grou vinden plaats in de tweede helft van dit jaar. Er zullen veel activiteiten zichtbaar zijn in het veld, zoals graafmachines voor de opgravingen, medewerkers die aan het werk zijn en transportbewegingen. Hiervoor worden er, in overleg met de gemeenten en eigenaren, verschillende in- en uitritten gemaakt voor het traject en zijn er transportroutes voor het werkverkeer. Na afl oop wordt de grond weer naar de oorspronkelijke staat gebracht en wordt het tracé netjes opgeruimd. De werkzaamheden beginnen in augustus en worden alleen overdag uitgevoerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden ongeveer vijf maanden.

Aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven
Om het aardgas uit het Oppenhuizen-veld naar het gasbehandelingsstation bij Garyp te kunnen transporteren, is een nieuwe ondergrondse pijpleiding nodig. Deze verbindt de locatie bij Toppenhuzen met die bij Boazum. Daar wordt de nieuwe pijpleiding aangesloten op de bestaande pijpleiding naar Garyp. Na behandeling wordt het gas overgedragen aan de Gasunie.

Vragen en antwoorden

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie, vragen of meldingen over dit project via:

  • Telefoon: 0517 – 493 347

De pijpleiding tussen Boazum en Grou is op dit moment buiten gebruik. In 2024 wordt de leiding weer in gebruik genomen. Voorafgaand daaraan hebben wij diverse controles uitgevoerd. Nu gaan wij op meerdere plekken, in het leidingtraject van 16 km lang, verschillende inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De ondergrondse pijpleiding loopt vanaf de locatie van Vermilion aan de Hegedyk bij Boazum tot aan de locatie aan de Leechlân bij Grou en ligt binnen de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

 

Verder maken we de locatie bij Boazum geschikt voor de aansluiting op een nieuwe pijpleiding vanaf Toppenhuzen. Om het aardgas uit het Oppenhuizen-veld naar het gasbehandelingsstation bij Garyp te kunnen transporteren, is een nieuwe ondergrondse pijpleiding nodig. Na behandeling wordt het gas overgedragen aan de Gasunie.

Rond het hele tracé zijn veel activiteiten zichtbaar, zoals graafmachines voor de opgravingen en medewerkers die aan het werk zijn. Ook zullen er transportbewegingen zijn. In overleg met de gemeenten worden verschillende in- en uitritten gemaakt en zijn er transportroutes voor het werkverkeer.

De werkzaamheden beginnen in augustus 2023 en duren ongeveer vijf maanden. Dit betekent dat we begin 2024 klaar zijn. Afhankelijk van externe factoren, zoals het weer, kan de planning anders lopen.

We doen alles om te zorgen dat omwonenden en natuur zo min mogelijk overlast ervaren van onze activiteiten. We stemmen voorzorgsmaatregelen af om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een ecologische toets gedaan en de werkzaamheden worden uitgevoerd met ecologische begeleiding. Onze activiteiten worden gemonitord en er wordt gerapporteerd aan de toezichthouders.

Ons doel is iedereen tijdig en goed te informeren over de uit te voeren werkzaamheden, zodat vooraf duidelijk is wat de omgeving hiervan gaat merken en te voorkomen dat mensen worden verrast door de activiteiten. De uitvoering van de werkzaamheden wordt zorgvuldig besproken met grondeigenaren en omwonenden, betrokken gemeente en andere belanghebbenden, zoals het waterschap en plaatselijke belangen.