Eerste transparantierapport EITI gepubliceerd

Onder de vlag van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), heeft de Rijksoverheid, de gas-, olie- en zoutindustrie en NGO’s een eerste transparantierapport gepubliceerd.

Het EITI is een wereldwijde standaard voor een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Dit rapport wordt vanaf nu ieder jaar gepubliceerd. Het doel is het transparant beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland. Ook de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid zijn in het rapport opgenomen. Tot slot komt het belang van de transitie naar een duurzame energievoorziening aan bod.

Vermilion ondersteunt de publicatie van dit rapport.