Aandacht voor de lokale omgeving

Vorig jaar zijn er weer mooie initiatieven gesteund in de omgeving waar Vermilion actief is. Zo hebben sportclubs, dorpshuizen en andere verenigingen een bijdrage ontvangen van Vermilion om lokale verduurzamingsprojecten uit te kunnen voeren, wordt de biodiversiteit op ons bedrijventerrein in Kootstertille continu verbeterd en zijn er veel vrijwilligersuren door onze medewerkers ingezet. Ondersteuning lokale […]

Twee boringen vanaf de Wapse locatie afgerond

Vermilion Energy is eind 2022 begonnen met de boring van de eerste put naar de LDS gasvelden vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Wapse aan de Noordenveldweg. Eind januari 2023 is de boring van de tweede put afgerond en begin februari is het materieel weer afgevoerd. Het transport heeft een kleine twee weken geduurd. Begin/half maart worden […]

Mijnbouwlocatie en nieuwe leiding bij Nieuwehorne klaar voor gaswinning

Vermilion Energy heeft vorig jaar een gastransportleiding aangelegd om de bestaande mijnbouwlocatie aan de Vogelweide bij Nieuwehorne te verbinden met de bestaande leiding bij de Tjongervallei. Daarnaast is de locatie gereedgemaakt voor productie; de gaswinning is gisteren gestart. De laatste werkzaamheden in het veld verwachten we in het voorjaar uit te voeren. Nieuwe gastransportleiding De […]

Boring naar gasveld vanaf de locatie Oldelamer

Vermilion Energy voert vanaf februari 2023 een boring uit naar het ‘Oldelamer West’ gasveld vanaf de bestaande locatie Oldelamer. Vanaf deze locatie is er tussen 1993 en 2014 aardgas geproduceerd uit twee putten in het gasveld Oldelamer. Sindsdien is het gasveld tijdelijk ingesloten en is er vanaf deze locatie geen gasproductie meer. Vermilion Energy wil […]

Boring eerste LDS put afgerond in Wapse

Vermilion Energy is eind vorig jaar begonnen met de boring van de eerste put naar de LDS gasvelden vanaf de bestaande locatie Wapse aan de Noordenveldweg. Afgelopen weekend zijn de werkzaamheden voor de eerste put afgerond en zijn we begonnen met het boren van de tweede put. Van eind augustus tot begin oktober 2022 zijn […]

Start werkzaamheden boringen naar gasvelden vanaf de locatie Wapse

Vermilion Energy voert in het najaar twee boringen uit naar de LDS gasvelden vanaf de bestaande locatie Wapse aan de Noordenveldweg. Deze gasvelden zijn niet eerder aangeboord. Als blijkt dat er daadwerkelijk aardgas in de diepe ondergrond zit, worden de putten aangesloten op de bestaande faciliteiten en wordt de gasproductie opgestart. Vermilion wint op deze […]

Start werkzaamheden boringen naar gasvelden vanaf de locatie Wapse

Vermilion Energy voert in het najaar twee boringen uit naar de LDS gasvelden vanaf de bestaande locatie Wapse aan de Noordenveldweg. Deze gasvelden zijn niet eerder aangeboord. Als blijkt dat er daadwerkelijk aardgas in de diepe ondergrond zit, worden de putten aangesloten op de bestaande faciliteiten en wordt de gasproductie opgestart. Vermilion wint op deze […]

Vermilion Energy legt nieuwe pijpleiding aan vanaf locatie Nieuwehorne

Vermilion Energy legt in de tweede helft van 2022 een ondergrondse pijpleiding aan die de locatie van Vermilion aan de Vogelweide bij Nieuwehorne verbindt met een bestaande pijpleiding. Na de aanleg van de pijpleiding en als de locatie productie gereed is, dan kan Vermilion starten met aardgaswinning op de locatie Nieuwehorne-1. Bij de uitvoering van […]

Last onder dwangsom voor Vermilion tijdens boring Noordwolde was ten onrechte

Op 20 november 2019 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een last onder dwangsom aan Vermilion opgelegd voor het overschrijden van de geluidsnorm tijdens de boring bij Noordwolde. Vermilion was het niet eens met deze last onder dwangsom en heeft bezwaar aangetekend, maar SodM heeft het bezwaar in oktober 2020 ongegrond verklaard. Vervolgens heeft Vermilion […]

Raad van State: Beroepen tegen winningsplan Oldelamer ongegrond verklaard

Vandaag heeft de Raad van State uitgesproken dat alle beroepen tegen het winningsplan Oldelamer ongegrond zijn verklaard. Op 17 augustus 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het winningsplan Oldelamer dat door Vermilion is ingediend. Verschillende belanghebbenden zijn in beroep gegaan tegen het instemmingsbesluit van de minister. Het beroep werd door […]