Boring naar gasveld vanaf de locatie Oldelamer

Vermilion Energy voert vanaf februari 2023 een boring uit naar het ‘Oldelamer West’ gasveld vanaf de bestaande locatie Oldelamer. Vanaf deze locatie is er tussen 1993 en 2014 aardgas geproduceerd uit twee putten in het gasveld Oldelamer. Sindsdien is het gasveld tijdelijk ingesloten en is er vanaf deze locatie geen gasproductie meer. Vermilion Energy wil de gaswinning hervatten door een zij-aftakking te boren vanuit een bestaande put. Als blijkt dat er daadwerkelijk aardgas in de diepe ondergrond zit, wordt deze put aangesloten op de bestaande faciliteiten en wordt de gasproductie hervat.

Voorbereidingen
Vanaf begin februari 2023 vervoeren we in 10 tot 14 dagen de boortoren en ander materieel naar de locatie. De transportroutes zijn afgestemd met de gemeente, zodat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart. Rond half april verwachten we het materieel weer op te halen. Eind vorig jaar is de locatie al gereedgemaakt.

Boren met zo min mogelijk overlast
Na het aanvoeren van de boortoren begin februari, verwachten we in 10-14 dagen te starten met de boring, die ongeveer acht weken duurt. Tijdens het boren werken we 24 uur per dag, 7 dagen per week door. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk overlast is, maar dit is wel de fase waar omwonenden het meest van kunnen merken of last van hebben. Na het boren sluiten we deze put aan op de bestaande gaswinningfaciliteiten. We testen het gas in de bestaande leidingen waarmee we voorkomen dat er afgefakkeld hoeft te worden. Tijdens de gasproductie is er verder geen overlast, het gas gaat via ondergrondse leidingen en Gasunie naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Vermilion Energy in Nederland
Vermilion is een belangrijke speler in de aardgaswinning in Nederland. Aardgas uit Nederland heeft de voorkeur boven geïmporteerd gas en zorgt voor minimaal 30% minder CO2-uitstoot. Daarbovenop maakt Nederlands aardgas ons minder afhankelijk van andere landen. Vermilion produceert op veilige en verantwoorde wijze gas uit kleine velden voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Daarmee draagt Vermilion bij aan de invulling van de nationale energiebehoefte.

Via ons Omgevingsfonds steunen we verduurzamingsprojecten rondom onze activiteiten.