Vermilion Energy legt nieuwe pijpleiding aan vanaf locatie Nieuwehorne

Vermilion Energy legt in de tweede helft van 2022 een ondergrondse pijpleiding aan die de locatie van Vermilion aan de Vogelweide bij Nieuwehorne verbindt met een bestaande pijpleiding. Na de aanleg van de pijpleiding en als de locatie productie gereed is, dan kan Vermilion starten met aardgaswinning op de locatie Nieuwehorne-1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt goed rekening gehouden met mens en natuur.

Boringen in 2009 en 2017 hebben laten zien dat er winbaar aardgas in de ondergrond bij Nieuwehorne zit. Dit wil Vermilion nu gaan produceren. De aanleg van de pijpleiding zorgt voor aansluiting op de bestaande pijpleiding, zodat het aardgas kan worden getransporteerd naar het gasbehandelingsstation in Garijp. Hierna wordt het door de Gasunie geleverd aan Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Werkzaamheden pijpleiding
De nieuwe pijpleiding van ca 2,8 km, zal onder verschillende stukken land van de provincie Fryslân, it Wetterskip, gemeente Heerenveen, natuurbeheerder It Fryske Gea en particulieren lopen. De totale werkzaamheden langs het hele tracé duren circa 3 maanden en vinden plaats vanaf eind augustus tot eind november (afhankelijk van de weersomstandigheden). Rond het tracé zullen veel activiteiten zichtbaar zijn, zoals graafmachines en medewerkers. Naar en van het tracé zullen veel transportbewegingen merkbaar zijn. De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding zijn zoveel mogelijk overdag, maar kunnen een enkele keer ook ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden, waarbij plaatselijke verlichting wordt gebruikt.

De locatie voorbereiden
De locatie aan de Vogelweide bij Nieuwehorne gaat van een proefboorlocatie naar een productielocatie. Daarom worden er productiefaciliteiten neergezet. Om de locatie gereed te maken voor productie, zijn bouwwerkzaamheden op de locatie nodig. Ook worden er zonnepanelen geplaatst op de locatie, waarvan de opgewekte elektriciteit is bestemd voor de productielocatie. De meeste werkzaamheden worden van half november tot voor de kerst uitgevoerd. Daaraan voorafgaand zijn er af en toe voorbereidende werkzaamheden op de locatie. De activiteiten op de locatie Nieuwehorne vinden overdag plaats.

Vermilion Energy in Nederland
Vermilion is een belangrijke speler in de aardgaswinning in Nederland. Aardgas uit Nederland heeft de absolute voorkeur boven geïmporteerd gas en zorgt voor minimaal 30% minder CO2-uitstoot. Daarbovenop maakt Nederlands aardgas ons minder afhankelijk van andere landen. Vermilion produceert op veilige en verantwoorde wijze gas uit kleine velden voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Daarmee draagt Vermilion bij aan de invulling van de nationale energiebehoefte.