Last onder dwangsom voor Vermilion tijdens boring Noordwolde was ten onrechte

Op 20 november 2019 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een last onder dwangsom aan Vermilion opgelegd voor het overschrijden van de geluidsnorm tijdens de boring bij Noordwolde. Vermilion was het niet eens met deze last onder dwangsom en heeft bezwaar aangetekend, maar SodM heeft het bezwaar in oktober 2020 ongegrond verklaard. Vervolgens heeft Vermilion beroep ingesteld bij de rechtbank. Uit een deskundigenbericht in opdracht van de rechtbank is gebleken dat de geluidsrapportage van Vermilion geen overtreding van de geluidsvoorschriften aantoont. Op basis van dit deskundigenbericht heeft SodM geconcludeerd dat er geen overtreding is geconstateerd en dus ook dat de last onder dwangsom ten onrechte is opgelegd. Daarop heeft SodM in april 2022 het bezwaarschrift van Vermilion tegen de last onder dwangsom alsnog gegrond verklaard en de last herroepen. Het staat nu vast dat Vermilion geen geluidsnormen heeft overschreden tijdens de boring in het najaar van 2019 bij Noordwolde.

Meer weten?