Support voor onze lokale omgeving

Vorig jaar heeft Vermilion Energy veel lokale verenigingen en stichtingen in Fryslân en Drenthe gesteund met bijna €240.000! Wij vinden het belangrijk dat er teruggeven wordt naar de omgeving waar wij actief zijn. Zo ondersteunen wij projecten van plaatselijke belangen, sport- en hobbyverenigingen en liefdadigheidsinstellingen. Naast een geldbijdrage, ondersteunen wij organisaties ook met vrijwilligersuren van onze eigen werknemers.

 

Omgevingsfonds voor verduurzaming

Ieder jaar komen er mooie aanvragen binnen voor ons Omgevingsfonds. Met ons Omgevingsfonds versnellen we de energietransitie en verbeteren we de biodiversiteit op lokaal niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzamingsprojecten, zoals zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp, insectenhotels, beplanting van wildgroei bevorderlijk voor de biodiversiteit, maar ook initiatieven om bewoners in een dorp/streek te helpen met (kleine) stappen om energie te besparen. Dit zorgt dat wij, als energiebedrijf, de omgeving waarin we actief zijn verder helpen verduurzamen.

 

Bijdragen uit Omgevingsfonds

Er zijn weer mooie projecten ondersteund, zoals een elektrische bus voor de Voedselbank Smallingerland, een biodiversiteitsproject in en rondom Wapse, de verduurzaming van het dorpshuis in Raerd, nieuwe LED verlichting voor de voetbalvereniging in Wilhelminaoord, een elektrische motor voor de Stichting Feanster Skûtsje, helpt de Enerzjy Koöperaasje Garyp haar bewoners om de energierekening te verlagen en nog veel meer.

 

Onze maatschappelijke partner

Stichting Present is nu al 4 jaar onze maatschappelijke partner in Nederland. Zij richten zich op mensen die leven in eenzaamheid, armoede of met een slechte gezondheid. In 2023 zijn er meer dan 175 vrijwilligersuren tijdens werktijd besteed:

  • Meerdere tuinklussen uitgevoerd in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
  • Heerlijke pannenkoeken gebakken voor ouderen in Harlingen en Drachten tijdens de Nationale Pannenkoekendag.
  • Sociale activiteiten, zoals een leuk dagje uit en een barbecue voor bewoners van zorginstelling Mentrum in Amsterdam.
  • Kleding ingezameld en gesorteerd voor Kledingbank de Stellingwerven.

 

Extra stimulans vrijwilligerswerk

Naast gezamenlijk vrijwilligerswerk tijdens werkuren, moedigen wij onze medewerkers of directe familieleden aan om aan de slag te gaan bij een lokale club, vereniging of non-profit organisatie. Voor de uren die zij inzetten, doneert Vermilion een bedrag aan de betreffende organisatie. Vorig jaar hebben 19 medewerkers, in hun eigen tijd, meer dan 2.750 uren aan vrijwilligerswerk besteed.

 

Verschillende lokale initiatieven

Vermilion heeft verschillende initiatieven voor de omgeving waar we actief zijn. Verenigingen en stichtingen worden aangemoedigd om de samenwerking met Vermilion op te zoeken. Voor meer informatie over het Omgevingsfonds kunt u terecht bij ons via omgevingsfonds@vermilionenergy.com of 0517 – 493 333.