Gaswinning vitaal proces

Zondag 15 maart jl. kondigde het kabinet verregaande maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus te bemoeilijken. Bedrijven en hun medewerkers die een ‘cruciaal beroep’ beoefenen of bedrijven die onder een ‘vitaal proces’ vallen, werken door.

Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastructuur. Gaswinning is één van de vitale processen.

Vermilion Energy werkt daarom door, met inachtneming van strenge veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen voor mens en milieu.

Meer informatie over vitale processen leest u hier.