Onderzoek: Nederlanders zien rol aardgas in energietransitie

Uit recent onderzoek onder het Nederlandse publiek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van branchevereniging Nogepa, blijkt dat Nederlanders een rol zien voor aardgas in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

De houding over aardgaswinning in Nederlandse kleine velden blijkt meer positief (33%) dan negatief (17%). De voornaamste reden om positief tegenover aardgaswinning in Nederlandse kleine velden te staan, is om niet afhankelijk te zijn van aardgas uit het buitenland (81%). Men geeft duidelijk aan dat de energietransitie een geleidelijk proces is waar duurzame energiebronnen nog niet altijd volstaan. Nederlanders zijn van mening dat de energietransitie om lastige keuzes vraagt (63%) en begrijpen dat aardgas kan dienen als vangnet bij te weinig energie uit duurzame energiebronnen (60%).