Rijkscoördinatieregeling VDW gestart

Vermilion heeft nieuwe plannen voor de productie van aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Rijkscoördinatieregeling VDW is gestart

Voor de plannen rondom VDW is de zogenaamde rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het gaat hier om twee kleine velden, genaamd VDW-A en VDW-B. De velden strekken zich uit onder het grondgebied van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert dit proces en betrekt (regionale) overheden nauw bij de invulling van de procedure. Er wordt alvast in de geest van de nieuwe omgevingswet gewerkt wat inhoudt dat belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over dit project. In dit traject worden alle vergunningen geschreven en beoordeeld, en zal een uitgebreide milieueffectrapportage worden opgesteld. Zodra er meer informatie bekend is, zullen we deze op een aparte webpagina van Vermilion delen.

Overzichtskaart VDW

Energie voor burger en bedrijf

Met het ontwikkelen van deze plannen levert Vermilion een bijdrage aan een zekere en betaalbare energievoorziening voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Het gasverbruik stijgt in Nederland nu er minder kolen en olie wordt gebruikt. Er wordt daardoor meer gas verbruikt en dat is goed, omdat aardgas veel minder CO2 uitstoot vergeleken met het verbranden van kolen of olie. Nederlands aardgas stoot daarbij nog eens 30% minder CO2 uit dan geïmporteerd gas.