Winningsplan LDS ingediend

Vermilion heeft nieuwe plannen voor de productie van aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Vermilion heeft daartoe een winningsplan ingediend voor LDS.

Vermilion heeft op 20 november 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in te stemmen met een nieuw winningsplan genaamd LDS. Het gaat om drie kleine gasvelden die vanaf de bestaande locatie Wapse worden aangeboord. Er wordt in de deze uitgebreide procedure gekeken naar effecten op de omgeving en natuur.

Vermilion wil zo transparant mogelijk zijn en daarom wordt de indiening van het winningsplan aangekondigd. Hiermee wijken we af van de procedure waarin de plannen eerst worden bestudeerd door onafhankelijke adviseurs van EZK en dan pas publiek gemaakt. De reden om de plannen pas na toetsing publiek te maken is dat ze nog aangepast kunnen worden. De informatie over het winningsplan is dus voorlopig en kan worden aangepast.

Overzichtskaart LDS

Energie voor burger en bedrijf

Met het ontwikkelen van deze plannen levert Vermilion een bijdrage aan een zekere en betaalbare energievoorziening voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Het gasverbruik stijgt in Nederland nu er minder kolen en olie wordt gebruikt. Er wordt daardoor meer gas verbruikt en dat is goed, omdat aardgas veel minder CO2 uitstoot vergeleken met het verbranden van kolen of olie. Nederlands aardgas stoot daarbij nog eens 30% minder CO2 uit dan geïmporteerd gas.