Gasvelden heten vanaf nu VDW

Om tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving, heeft Vermilion Energy de gasvelden Boergrup en Lombok een nieuwe naam gegeven. De velden heten voortaan VDW-A en VDW-B. Op deze manier bevatten de namen geen geografische referentie.

Over het voornemen tot de gaswinning uit deze velden zijn eerder dit jaar verscheidene informatiesessies voor belangstellenden georganiseerd. Ook is er een werksessie geweest waarvoor belanghebbenden waren uitgenodigd. In deze sessies werd duidelijk dat de omgeving graag een andere naam ziet voor de gasvelden. Hieraan is Vermilion  tegemoet gekomen door een naam te gebruiken die niet gekoppeld is aan straatnamen; het project zal voortaan bekend zijn als VDW. De projectpagina’s zijn aangepast naar de nieuwe naam en voor toekomstige publicaties wordt alleen nog VDW gebruikt.

VDW-project

Het VDW-project betreft twee kleine gasvelden die onder het grondgebied van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf liggen. Op het VDW-project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het vergunningenproces coördineert en (regionale) overheden en omwonenden nauw bij de invulling van de procedure betrekt. In dit traject worden alle vergunningprocedures gebundeld.

Meer weten?