Seismisch onderzoek in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren

Vermilion Energy laat vanaf oktober 2021 seismisch onderzoek uitvoeren in een deel van Fryslân. Het onderzoeksgebied ligt in delen van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Seismisch onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond.

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende aardlagen kaatsen de golven terug, die vervolgens worden opgevangen en geregistreerd door geofoons (grondmicrofoons). Door de signalen nauwkeurig te meten kan een accuraat beeld van de ondergrond worden gemaakt. Het verwerken van de gegevens kan tot enkele jaren duren. Op deze manier worden aardgasvoorraden en aardwarmte voorraden in kaart gebracht.

Wat merken bewoners van dit onderzoek?

Tot en met eind oktober zullen bewoners weinig merken van het onderzoek. Van de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek gaan bewoners wel het een en ander merken. Zo worden in landelijk gebied lichte explosieven tot ontploffing gebracht. Dit geeft mogelijk overlast in de vorm van een dof geluid. Daarnaast kunnen ook ze de aanwezigheid van de ploegen van mensen zien die de werkzaamheden veilig moeten uitvoeren.

Waarom seismisch onderzoek?

Seismisch onderzoek wordt in Nederland al sinds de jaren ‘50 uitgevoerd. Maar in dit deel van Nederland is nog geen seismisch onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwste 3D-technieken. Met het seismisch onderzoek worden aardgas- en aardwarmtevoorraden beter in beeld gebracht. Aardgas blijft ook de komende decennia noodzakelijk voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Nederlands gas zorgt voor minimaal 30% minder CO2-uitstoot dan geïmporteerd aardgas en is daardoor beter voor het milieu. Nederlands aardgas is een efficiënte en veilige energiebron om de energietransitie mee te kunnen faciliteren en tegelijkertijd de energievoorziening in Nederland te verzekeren voor de komende decennia.

Aardwarmte kan een rol spelen in de verduurzaming van onze energiehuishouding. De aanwezige gasinfrastructuur, kennis en expertise van de diepe ondergrond hebben we overmorgen nodig voor aardwarmte, groen gas, opslag van energie en de ontwikkeling van waterstof. Vermilion is bereid de resultaten van het onderzoek te delen met geïnteresseerde partijen.

Hoe werkt seismisch onderzoek?

Om de geluidsgolven op te wekken wordt gebruik gemaakt van drie technieken:

  • Schotgat-seismiek: een methode waarbij in kleine, diepe gaten in de grond een seismische lading wordt ontstoken, die geluidsgolven veroorzaakt. Deze techniek wordt alleen in landelijk gebied toegepast.
  • Vibro-seismiek: bij deze methode zorgen trilplaten onder een speciale vrachtwagen voor geluidsgolven in de ondergrond. Dit gebeurt alleen op wegen.
  • Airgun-seismiek: hierbij zorgt een speciale boot voor het loslaten van samengeperste lucht in het water, die zorgt voor geluidsgolven in de ondergrond.

Planning

  • We zijn of gaan eerst in gesprek met grondeigenaren en -gebruikers, betrokken gemeenten en andere belanghebbenden over de exacte uitvoering van het onderzoek.
  • Eind september gaan de eerste mensen de omgeving in voor voorbereidende werkzaamheden.
  • Vanaf eind oktober laat Vermilion het seismisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerde aannemer. Vóór het einde van het jaar is het onderzoek afgerond.
  • Bewoners binnen het onderzoeksgebied worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.
  • De planning kan wijzigen door bijvoorbeeld weersomstandigheden.
  • Zie de kaart hieronder voor het onderzoeksgebied.

Contact

Voor vragen over het project kunt u terecht bij ons via 0517 – 493 333 of seismiekinfo@vermilionenergy.com.