Start seismisch onderzoek in de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren

Vermilion Energy voert van eind oktober tot eind december 2021 seismisch onderzoek uit in een deel van Fryslân, een gebied in de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Seismisch onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond. Alle bewoners binnen het onderzoeksgebied hebben 19 oktober een brief met informatiefolder ontvangen. Op 27 oktober en 4 november worden informatiemarkten voor bewoners georganiseerd.

Hoe werkt seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende aardlagen kaatsen de golven terug, die vervolgens worden opgevangen en geregistreerd door meetboxen met daaraan verbonden geofoons (grondmicrofoons). Aan de hand van deze registraties wordt met speciale computersoftware een 3D-beeld van de ondergrond verkregen. Er zijn drie technieken voor seismisch onderzoek, afhankelijk van de locatie: schotgat-seismiek in landelijk gebied, vibro-seismiek in bebouwd gebied en airgun-seismimiek op het water. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DMT-Group, een in seismisch onderzoek gespecialiseerde aannemer uit Duitsland.

Planning

In overleg met betrokken grondeigenaren/gebruikers, provincie, gemeenten, natuurbeheerorganisaties, waterschappen en andere belanghebbenden is de aannemer in oktober begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het meetnet vaststellen van de beoogde locaties voor de verschillende technieken. Het daadwerkelijke onderzoek start eind oktober. De werkzaamheden beginnen in het zuidoosten van het onderzoeksgebied en werken zo toe richting het noorden. Tijdens de voorbereidingen en uitvoering zijn verschillende ploegen in het gebied actief. Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden naar verwachting eind december afgerond.

Waarom seismisch onderzoek?

Met dit seismisch onderzoek worden aardgas- en aardwarmtevoorraden beter in beeld gebracht. Aardgas blijft ook de komende decennia noodzakelijk voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Nederlands aardgas heeft daarin de voorkeur. Aardgas uit Nederland zorgt voor minimaal 30% minder CO2-uitstoot dan geïmporteerd aardgas en is daardoor beter voor het milieu. In de overgang naar een duurzaam energiesysteem in 2050, biedt Nederlands aardgas een efficiënte en veilige energiebron om de komende decennia Nederland de energie te leveren die nodig is.

Informatievoorziening

Er is een speciale projectpagina op de website van Vermilion met onder meer een detailplanning van de werkzaamheden en uitleg over de gebruikte technieken voor seismisch onderzoek.

Vermilion organiseert twee informatiemarkten voor bewoners over het seismisch onderzoek. Aanmelden kan via onze webpagina. Hier staat ook informatie over de aanmeld- en toegangsprocedure.

  • 27 oktober 2021 in Zalencentrum De Treemter in Balk, 18.00 tot 19.15 uur en 19.15 tot 20.30 uur
  • 4 november 2021 in De Klink in Koudum, 18.00 tot 19.15 uur en 19.15 tot 20.30 uur

Ook kunnen bewoners voor informatie, vragen of meldingen tijdens kantooruren contact opnemen met het door Vermilion ingerichte veldkantoor.