Werkzaamheden seismisch onderzoek door Vermilion afgerond

De werkzaamheden van het seismisch onderzoek door Vermilion Energy binnen de gemeentegrenzen van Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zijn goed verlopen. Het daadwerkelijke onderzoek is voor de kerst afgerond. Daarna vonden er nog opruimwerkzaamheden plaats.

Een 3D-beeld van de ondergrond

Met de gegevens uit het seismisch onderzoek kan Vermilion de ondergrond in het gebied in kaart brengen en een beter inzicht krijgen in de aanwezigheid van aardgas en aardwarmte in de diepe ondergrond. Dit is van belang omdat de komende decennia aardgas nog nodig is. Met aardgas is Nederland tijdens de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050 gegarandeerd van  betrouwbare, stabiele en betaalbare energie.

Tijdens de werkzaamheden zijn, met verschillende technieken, geluidsgolven opgewekt.  De weerkaatsingen van deze geluidsgolven in de onderliggende aardlagen zijn opgevangen en geregistreerd door geofoons (grondmicrofoons). De volgende stap is de verwerking van de verkregen gegevens. Hiermee ontstaat, met speciale computersoftware, een 3D-beeld van de ondergrond. Daarna kijken onze specialisten naar deze data.

Omgeving  nauw betrokken

Binnen het onderzoeksgebied van 207 km² werd gewerkt op grond van zo’n duizend landeigenaren en gebruikers. Met hen, de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden, zoals natuurbeheerorganisaties en de waterschappen, heeft nauw overleg plaatsgevonden voor, tijdens en na de werkzaamheden. Met de verschillende technieken werden bijna 9.000 punten gebruikt om de geluidsgolven op te wekken en ruim 11.000 geofoons registreerden de data.

In de betrokken gebieden waren specifieke omstandigheden waar Vermilion rekening mee moest houden tijdens de werkzaamheden. Ook was er gedurende het project ecologische begeleiding in het onderzoeksgebied. In Balk en Koudum zijn twee informatieavonden georganiseerd waar bewoners terecht konden met hun vragen.

Nauwgezet toezicht

Gedurende de gehele periode waren medewerkers van Vermilion, in samenwerking met verschillende belanghebbenden, aanwezig om toezicht te houden op de uitvoering van de werkzaamheden. Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de uitvoering van het seismisch onderzoek, de informatievoorziening en het binnen de normen blijven van de opgewekte geluidsgolven. Er zijn tijdens de werkzaamheden een beperkt aantal vragen ontvangen. Ook zijn er enkele kleine schademeldingen, zoals sporen op het land, binnengekomen. Deze zijn in behandeling genomen en worden afgewikkeld.