Oppenhuizen 1

Bouwkundige Opnames Oppenhuizen 2023

Ondertussen zijn de bouwkundige opnames uitgevoerd en hebben bewoners een inlogcode ontvangen om het rapport in te kunnen zien.

Vermilion Energy voert vanaf november 2023 bouwkundige opnames uit in de omgeving van het Oppenhuizen gasveld. Wij leggen dit jaar een pijpleiding aan tussen Toppenhuzen en Boazum voor het opstarten van de gaswinning uit het Oppenhuizen-veld. Voordat we starten met de gaswinning, voeren we bouwkundige opnames uit aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen. Bewoners die binnen deze representatieve selectie vallen, hebben een brief van ons ontvangen en kunnen vrijwillig meedoen.

Methode bouwkundige opnames
De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke een gespecialiseerd ingenieursbureau. Specialisten brengen in beeld welke gebouwen er in het onderzoeksgebied rondom het gasveld staan. De bebouwing wordt, op basis van bouwjaar en het gebruikstype, ingedeeld in groepen en daaruit wordt een representatieve selectie gemaakt. In deze selectie wordt ook rekening gehouden met de afstand tot het gasveld en bijzonderheden in de ondergrond. Thorbecke selecteert vooral de meer kwetsbare gebouwen. Dit zijn voornamelijk oude boerderijen en woningen gebouwd vóór 1940 vanwege de toenmalige bouw- en funderingstechnieken.

Resultaten
De verwerking van de resultaten duurt enkele weken nadat de laatste opname (begin volgend jaar) is uitgevoerd. Wanneer de resultaten bekend zijn, ontvangen bewoners een brief van ons met daarin een inlogcode voor een beveiligde website. Ook worden de rapporten bij een notaris in bewaring gegeven.

Vragen en antwoorden

Wij hebben een vergunning voor het winnen van aardgas uit het Oppenhuizen-veld. Die vergunning is verleend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zij heeft voorgeschreven dat, voor de start van de gaswinning, representatieve bouwkundige opnames (ook wel ‘nulmetingen’ genoemd) uitgevoerd moeten worden. Mocht er schade door gaswinning ontstaan, wat niet wordt verwacht, dan beschrijft de opname de bouwkundige staat van een representatieve groep gebouwen ‘boven’ het gasveld vóór de gaswinning.

Bij een bouwkundige opname legt een expert de huidige bouwkundige staat van een pand vast in beeld en tekst voor zowel de buiten- als binnenkant. Geselecteerde referentiepanden wordt vastgelegd op basis van een visuele inspectie (bouwkundige vooropname conform KOMO- beoordelingsrichtlijn BRL 5024).

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke, een gespecialiseerd ingenieursbureau.

We voeren bouwkundige opnames uit aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom het Oppenhuizen-veld. Dit betekent dat het om een selectie van panden gaat, welke een goede vertegenwoordiging vormt van de typen gebouwen die in een bepaald gebied voorkomen. Alleen bewoners die een brief van ons hebben ontvangen, komen in aanmerking voor een bouwkundige opname.

Een expert van Thorbecke komt zonder afspraak bij u langs. U kunt de expert vanaf 1 november tijdens werkdagen verwachten.

De verwerking van de resultaten duurt enkele weken nadat de laatste opname (begin volgend jaar) is uitgevoerd. Wanneer de resultaten bekend zijn, ontvangt u een brief van ons met daarin een inlogcode voor een beveiligde website waar u uw eigen rapport kunt inzien, downloaden en printen. Daarnaast worden de rapporten ook in bewaring gegeven bij Trip Advocaten & Notarissen B.V. in Leeuwarden. Zo blijven de originele en ongewijzigde rapporten in de toekomst opvraagbaar.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of vragen over dit project via:

Informatieavond in Sneek

 Op 26 oktober 2023 heeft Vermilion een informatiebijeenkomst georganiseerd in het van der Valk Hotel Sneek. Deze bijeenkomst was bedoeld voor bewoners die uit de selectie van Thorbecke zijn gekomen voor een bouwkundige opname en daarom een brief van ons hebben ontvangen. De presentaties en de veel gestelde vragen van die avond kunt u hieronder vinden.